BIO

 

L’univers creatiu de Frascesca Llopis es va desenvolupar des de principis dels anys 80 a través de diferents tècniques i formats, des de la pintura i el disseny fins a la instal·lació, la fotografia i el videoart. Nascuda a Barcelona on viu. Es va matricular a l’Escola Eina per estudiar pintura i poètica de l’espai. 1981: 1a residència d’artista i Palatz Culturi a Varsòvia on el previsible cop d’estat transforma el seu món pictòric. Aquest va ser el punt d’inflexió on el “viatge” es va convertir en un element central del seu procés artístic. 1988: residència  a l’Académia di Roma i l’Écolle des Beaux Arts de Nimes. Arnau Puig defineix la seva pintura com a “constructivisme semantitzat”1989: 6.8.89 TIANANMENT va ser la primera intervenció a l’espai públic de l’Hospitalet de Barcelona, ​​on va cavar una rasa com a homenatge als estudiants xinesos, amb la col·laboració de l’artista sonora Barbara Held. 1999:  MAL.LALTES D’AMOR a Lübeck (Alemanya) 2002:   2 HABITACIONS AMB VISTES, un retrat social de Barcelona. 2004: ETC, una reflexió sobre l’absència de dones artistes en la història de l’art. 2015:  Biennal NOSEDEN, Japó , , amb la videoinstal·lació MEMÒRIA PER UN ICEBERG com a arqueòloga del futur i la instal·lació LLIBRE DE LLÀGRIMES (llibre de llàgrimes).2016: SakaiArtePorto, Japó, performance TRACTION ACTION . LLUM! Al Castell del Montjïc de Barcelona, ​​Espanya.2018. INSEKTAMENT ERRANTS  , galeria J. Naranjo. “AJARDINA’T“, Museu Picasso  BIGDRAW i “JARDÍ MEDITERRANI” (vídeo monogràfic) a la galeria Lumen de Kyoto.2019: festival LLUMbarcelona, ​​videoinstal·lació “I TU, QUÈ POSARIAS SOTAT EL FOCU S?. 2020 INFILTRADA a la Llibreria Calders, Barcelona i instal·la tots els seus quaderns.2021: DINS PER DINS, MNAC (Museu Nacional d’Art Català) va formar part de la revista ARTICS i entre 1996-2020 publica els llibres d’artista EMBOLIC MAGNÍFIC, DUC UNA CIUTAT AL CAP, DUC UN CUC AL CAP, GOTESCAUEN, SECRETS, INFILTRADA, etc. Frascesca Llopis creative universe developed from the early 1980s through different techniques and formats, from painting and design to installation, photography and video art.Born in Barcelona where she lives. She enrolled at Escola Eina to study painting and the poetics of space.1981: 1st artist residency i Palatz Culturi in Warsaw where the foreseeable coup d’etat transforms her pictorial world. This was the turning point where the “journey” became a central element in her artistic process.1988: residency  in the Académia di Roma and l’Écolle des Beaux Arts de Nimes. Arnau Puig defines her painting as “semanticized constructivism”1989: 6.8.89 TIANANMENT was 1rst intervention in the public space of Hospitalet in Barcelona, where she dug a ditch as a tribute to the Chinese students, with the collaboration of sound artist Barbara Held.  1999:  MAL.LALTES D’AMOR in Lübeck (Germany) 2002:   2 HABITACIONS AMB VISTES, a social portrait of Barcelona.2004: ETC, a reflection on the absence of women artists in the history of art. 2015:  NOSEDEN Biennale, Japan, , with the video installation MEMÒRIA PER UN ICEBERG as an archaeologist of the future and the installation LLIBRE DE LLÀGRIMES ( book of tears).2016: SakaiArtePorto, Japan, performance TRACTION ACTIONLLUM! In the Montjïc Castel in Barcelona, Spain.2018  INSEKTAMENT ERRANTS  , gallery J. Naranjo. “AJARDINA’T”, Picasso Museum  BIGDRAW and ” MEDITERRANEAN GARDEN “(video monograph) at the Lumen gallery in Kyoto.2019: LLUMbarcelona festival, video installation “AND YOU, WHAT WOULD YOU PUT UNDER THE FOCUS?. 2020 INFILTRADA at the Calders Bookshop, Barcelona and installs all his workbooks.2021: DINS PER DINS, MNAC (National Museum Catalan Art)she was part of ARTICS magazine and between 1996-2020 she publishes the artist books EMBOLIC MAGNÍFIC, DUC UNA CIUTAT AL CAP, DUC UN CUC AL CAP, GOTESCAUEN, SECRETS, INFILTRADA, etc.