NEWS

  1. 2020 a(CONTRA)claror Galerie K Barcelona 6 -febrer
  2. https://cat.elpais.com/cat/2020/02/19/cultura/1582140383_971826.html
  3. https://tempsarts.cat/els-contrastos-i-les-contra-clarors-en-la-pintura-de-francesca-llopis/ 
  4. film de l’expo. a(CONTRA)claror
  1. 2019-2020 L’HOME NU. Museu de Cerdanyola
  2. 17-12-2019 TallerVincleCerdanyola. l’Home nu.
  3. 20-12-2019 TallerVincleCerdanyola. l’Home nu.
  4. PETÒ confinament

NOTICIES 2018

NOTICIAS 2018

NEWS 2018